Aansprakelijkheid

Schade claimen of zelf repareren.pngNa een auto-ongeval kan het een vervelende kwestie zijn om alles geregeld te krijgen. Allereerst zal er moeten worden nagegaan wie er daadwerkelijk aansprakelijk is voor het veroorzaken van het ongeluk. Uw verzekeraar kan hier wat meer tijd voor nodig hebben om accuraat vast te stellen wie er verantwoordelijk is. U zit tot die tijd dan nog wel met schade. U heeft dan in dit geval twee opties. De schade zelf betalen, of een claim indienen. Als u zeker weet dat u niet aansprakelijk bent voor het ongeval is het handig om direct een claim in te dienen. Alle schade wordt afgehandeld en zodra de verzekeraar zeker weet dat u ook daadwerkelijk geen schuld heeft worden alle kosten verhaald op de tegenpartij. Als u geen schuld heeft en wel een schadeclaim indient zal dit geen negatieve gevolgen hebben. Dit is alleen het geval als alle kosten compleet verhaald kunnen worden op de tegenpartij en verschilt ook sterk per verzekeraar. U kunt dit het best even nagaan in de polisvoorwaarden. Uw opgebouwde schadevrije jaren en bonus-maluskorting blijven dan hetzelfde. In sommige gevallen zult u hiervoor wel een ‘no blaim no claim’ regeling nodig hebben. Als u wel schuld heeft aan het ongeval kan het verstandig zijn om te overwegen de schade zelf te betalen. Er zal dan geen terugval in uw schadevrije jaren en no-claimkorting worden doorgevoerd.

Dekking autoverzekering

Afhankelijk van uw dekkingsvorm kan de verzekeraar besluiten om geen vergoeding uit te keren. Bij een basis WA autoverzekering heeft u immers geen recht op een vergoeding bij schade aan uw eigen voertuig. U bent namelijk uitsluitend verzekerd voor schade welke u aanbrengt aan andere verkeersdeelnemers. In zo een geval zal u de schade wel zelf uit eigen zak moeten bekostigen. Bij een hogere dekkingsvorm zoals een WA+ dekking zal de verzekeraar wel overgaan tot een vergoeding, mits deze niet door u zelf is aangebracht. In geval van een All-Risk autoverzekering zal de verzekeraar alle schade vergoeden. Ook schade welke door u zelf is aangebracht. Houdt er wel rekening mee dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor uw schadevrije jaren en no-claimkorting.

Schade zelf betalen of claimen?

Het kan in sommige situaties veel handiger zijn om de schade zelf te laten repareren zonder een aanspraak te hoeven doen op de verzekeraar. Dit is met name handig als er blikschade is waarbij de kosten dusdanig laag zijn dat een schadeclaim alleen maar nadelig zal uitpakken. Dit geldt wel als u zelf schuldig bent voor de schade. Als u niet aansprakelijk bent voor de schade, dan is het handig om zeker wel een schadeclaim in te dienen. Alle kosten worden door de verzekeraar betaald welke dan natuurlijk bij de tegenpartij verhaald zullen worden.

Gebruik maken van een terugbetaaloptie

Als u na een kleine schade en in alle haast een schadeclaim heeft ingediend, terwijl u niet schuldig was aan het ongeval, dan is het handig om het volgende na te gaan. Een terug-betaaloptie. Dit houdt in dat u alle reparatiekosten welke door de verzekeraar zijn gemaakt uit eigen zak terugbetaald. Dit heeft verschillende voordelen. U wordt ten eerste niet terug gezet op de bonus-malusladder en uw premie gaat eveneens niet omhoog. Het kan dus, als het even niet goed uitkomt, handig zijn om eerst de schade te laten repareren. Alle kosten worden dan ook door de verzekeraar betaald en achteraf kunt u dan gemakkelijk gebruikmaken van een terugbetaal-optie. Let er wel op of uw verzekeraar deze optie wel daadwerkelijk aanbiedt, want niet alle autoverzekeraars stellen dit beschikbaar.

Slim gebruikmaken van een no-claimbeschermer

Als u schuldig bent na een schadegeval kan het vervelend zijn om een aanspraak te maken op uw dekking. De tegenpartij moet immers wel gecompenseerd worden en het is niet altijd even simpel om dit gewoon uit eigen zak te moeten betalen. In dit geval komt het goed uit dat u een goede dekking heeft en dat er een vergoeding aan de tegenpartij kan worden uitgekeerd. U zal hier wel nadelige gevolgen mee hebben. Uw schadevrije jaren worden teruggeschroefd en in de meeste gevallen gaat ook uw premie omhoog. Om dit te voorkomen kunt u op een slimme manier gebruik maken van een no-claimbeschermer. Dit houdt in dat u zelfs na een ingediende schadeclaim kunt blijven profiteren van uw lage premiebedrag. Uw schadevrije jaren zullen hoe dan ook wel teruggeschroefd worden. Helaas ontkomt u hier niet aan.

Bonus Malusladder

Zoals hierboven aangegeven ontkomt u er niet aan dat uw schadevrije jaren teruggeschroefd zullen worden. Dit betekent dat u een aantal treden terugvalt op de bonus-malusladder. Een dergelijk bonus-malussysteem, ook wel no-claimsysteem, regelt de korting welke u elk jaar weer kunt verdienen. Na elk jaar schadevrij rijden gaat u een stapje omhoog en verdient u een extra premiekorting. Afhankelijk van de verzekeraar kan u tot wel 85% premievoordeel verdienen. U heeft dan in de regel wel 10 tot 15+ schadevrije jaren opgebouwd. Het kan dus in geval van kleine schades zeker wel lonend zijn om deze zelf te laten repareren.

Negatieve schadevrije jaren

Het kan heel vervelend zijn als u in een nagatieve malussituatie zit. Dit houdt in dat u negatieve schadevrije jaren heeft waardoor u een extra hoge premie moet betalen. Dit kan ontstaan na verschillende situaties. U heeft bijvoorbeeld in uw eerste verzekeringsjaar ooit al gelijk een schadeclaim ingediend, of u had te weinig schadevrij jaren opgebouwd waardoor er een negatieve maluspositie is ontstaan. U had dus bijvoorbeeld 2 opgebouwde schadevrije jaren en na een schadeclaim bent u 5 jaren teruggezet waardoor u dus 3 negatieve schadevrije jaren heeft. Het kan dus zeker lonend zijn om verantwoord aan het verkeer deel te nemen. Kijk op de website van Roy Data voor meer over uw schadevrije jaren en een uitgebreide uitleg hierover.

Schadevrij blijven rijden

Het meest ideale is om natuurlijk schadevrij te blijven rijden. U heeft dan geen zorgen over een schade claimen of zelf betalen en bovendien profiteert u van een extra premievoordeel. Voor elk jaar dat u geen schade claimt ontvangt u een paar procenten korting. Dit is het mooie aan schadevrij rijden, maar zodra u hulp nodig heeft bij autoschade, dan heeft u wel een betrouwbare autoverzekeringsmaatschappij nodig. Om deze reden hebben wij een aantal van de meest betrouwbare verzekeraars op een rij gezet. U kunt vrijblijvend nagaan welke van deze maatschappijen het best bij u past. Als u dan met de vraag zit: moet ik de schade claimen of zelf betalen, dan weet u in ieder geval dat u een uitstekende verzekeraar achter u heeft voor hulp bij alle noodgevallen.

Dekkingsvormen