Premiekosten op basis van je rijgedrag

Jongeren tot en met 25 jaar betalen het volle pond bij het afsluiten van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en een casco-verzekering. Dat is ook niet zo heel vreemd. De statistieken laten zien dat de kans op schade bij deze groep tot wel 6 keer hoger is dan bij de groep ouder dan 25 jaar. Het resultaat is een torenhoge premie in vergelijking met ouderen. Deze betalen een stuk minder aan premie voor hun autoverzekering.

Eigenlijk is dit sneu voor de jongeren die wel voorzichtig rijden. Al rijden ze jaren achter elkaar geen enkele schade, ze betalen alleen vanwege de leeftijdscategorie waarin ze vallen, een beduidend hogere premie dan oudere rijders.

 

Usage Based Insurance met blackbox in de auto

Een nieuwe ontwikkeling is het “Usage Based Insurance”. In gewoon Nederlands zou dit “premiebepaling op basis van je rijgedrag” kunnen heten. Een “blackbox” in de auto registreert je rijgedrag en maakt op basis van alle verzamelde data een analyse hoe veilig of onveilig je rijgedrag is. Continue heel snel optrekken en heftig remmen, niet of nauwelijks afremmen in bochten, veel variatie in je rijsnelheid en vaak of misschien zelfs wel altijd harder rijden dan de maximum snelheid zijn allemaal indicatoren van een “accident in the making” Het is een kwestie van tijd dat dit misgaat.

Rijstijl en premiebepaling achteraf

Een rustige rijstijl met snelheden die in lijn zijn met wat er gereden mag worden, gecontroleerd gebruik van de remmen, het op gepaste snelheid nemen van bochten en allerlei andere vaardigheden die de kans op schade aan de eigen auto of aan lijf en goed van anderen belangrijk verminderen wordt beloond met een (veel) lagere premie.

Kleinere verzekeringsmaatschappijen experimenteren nu met “premiebepaling op basis van je rijgedrag” en de gevestigde grote verzekeringsmaatschappijen volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Het levert voordelen op voor iedereen, klanten betalen minder premie, verzekeringsmaatschappijen betalen minder schade uit en de samenleving wordt minder geconfronteerd met overmoedige horken met levensgevaarlijk rijgedrag.